Добре Дошли


на сайта на Административен съд - Монтана



Във връзка с изпълнение на проект на Висш съдебен съвет по Оперативна програма "Добро управление" с наименование "Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие, Ви информираме, че от 01.12.2019 г. Административен съд - Монтана ще има нов адрес на уеб страницата си : https://montana-adms.justice.bg/

Информацията на текущия сайт ще бъде актуална до 31.12.2019 г.

Административен съд град Монтана започва правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г. С неговото основаване, както и с основаването на останалите 27 регионални административни съдилища в страната, се цели да се улесни достъпа на гражданите до правосъдието, да се ускори административното съдопроизводство и да се постигне една по-добра защита на правата и законните интереси на гражданите. Наша задача е да осигурим на хората и организациите качествено и общодостъпно правосъдие.

Този сайт и съдържащата се в него информация са израз на желанието ни да бъдем полезни на обществото, като предоставяме информация на всички, които се интересуват от правораздавателната компетентност на Административния съд. Tук ще намерите примерни образци на документи, административна и банкова информация.

Какво трябва да знаем за дейността на административните съдилища може да намерите ТУК .

За улеснение на гражданите е въведен ПОС терминал за безкасово плащане на държавни такси и депозити за вещи лица по сметките на съда. За плащанията чрез ПОС устройството не се дължи такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.

Чрез интернет-страницата можете да задавате въпроси и да правите предложения за оптимизиране работата на Административен съд – Монтана, защото за нас е важно да имаме коректив.

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019