Соня Димитрова Камарашка
Заместник – председател на Административен съд – Монтана
Роденa: 12.02.1973 г. в гр. Лом.
.
Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски" гр. Благоевград - Право- 1998 г.
Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски" гр. Благоевград - Финанси- 2007 г.
Образование: ЮЗУ „Неофит Рилски" гр. Благоевград - Професионална квалификация - "Учител по икономически учебни дисциплини"- 2007 г.
Професионален път
от 12.10.2017 г. Заместник-председател на Административен съд – Монтана
13.05.2015 - 12.10.2017 г. Административен ръководител - Председател- Районен съд гр. Лом
12.07.2010 - 12.05.2015 г. Адм. ръководител Районен прокурор – РП гр. Лом
24.03.2010 - 11.07.2010 г. Изп. функциите на Адм. ръководител на РП гр. Лом
03.02.2001 - 24.03.2010 г. прокурор в РП гр. Лом
18.02.2000 - 03.02.2001 г. мл. прокурор в РП гр. Лом
16.12.1999 - 09.02.2000 г. адвокат в АК гр. Монтана
22.10.1998 - 22.10.1999 г. съдебен кандидат към Окръжен съд гр. Монтана