Мария Николаевна Ницова
Заместник – председател на Административен съд – Монтана
Роденa: 08.04.1961 г. в гр. Москва.
Образование: МХТИ „Д. ИВ. Менделеев" гр. Москва - 1985 г.
Университет за национално и световно стопанство - Право- 1997 г.
Професионален път
1999 _ 2001 г. Юрисконсулт - „Банка ДСК" ЕАД - Районен клон Монтана
2001 - 2002 г. Старши юрисконсулт- „Банка ДСК" ЕАД - Районен клон Монтана
2002 - 2007 г. Главен юрисконсулт – „Банка ДСК" ЕАД - Районен клон Монтана
2007 - 2012 г. Съдия в Административен съд - Монтана
от 19.03.2012г. Заместник-председател на Административен съд – Монтана