Огнян Евгениев
Председател на Административен съд – Монтана
Роден: 03.11.1972 г. в гр. Монтана
Образование:
1993г. – 1999г. Университет за национално и световно стопанство - ПРАВО
2009г. – 2010г. СУ „Св. Климент Охридски” – Европейско право
Професионален път
от 15.02. 2012 - Председател на Административен съд - Монтана
15.02.2007г. - 15.02.2012 Съдия- Административен съд Монтана
01.11.2001 г. – 15.02.2007г. юрисконсулт – РДНСК Монтана
01.03.2000 г. – 27.10.2001г. юрисконсулт – Областна администрация Монтана