Графици
ГРАФИК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 22.7.2018 г. ДО 30.7.2018 г.

Номер на делото

Дата/Час

Административно дело № 316/2018
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: Х.К.Н.
Ответник: КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

24.07.2018г. 10:00ч.

Административно дело № 331/2018
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: Ю.Д.У.,И.Д.Г.
Ответник: КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

24.07.2018г. 14:00ч.

Административно дело № 537/2017
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: С.А.С.
Ответник: ДИРЕКТОР ТП НА НОИ - МОНТАНА

26.07.2018г. 09:45ч.

op