Декларации по ЗПУКИ

Декларации по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПУКИ

Ирена Тодорова Георгиева

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Васка Якимова Василева

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Нели Величкова Величкова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Катя Каменова Гидионова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ

Димитрана Георгиева Димитрова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Антоанета Димова Лазарова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Александрина Анатолиева Александрова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ

Георги Цанков Попадински

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ

Надя Бранкова Петкова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ

Бисерка Гоергиева Ангелова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т.1 от ЗПУКИ

Пепа Георгиева Николова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ

Евелина Иванова Давидова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ

Венетка Крумова Арсова

Подадена декларация по чл. 12, т. 2 и т. 1 от ЗПУКИ