Такси и плащания

СМЕТКА ЗА СЪДЕБНИ ТАКСИ

BG 44 UNCR 7000 3100 0636 97
BIC UNCRBGSF
УниКредит Булбанк - МОНТАНА

  • Държавна такса за образуване на дела по описа на Административен съд-Монтана;

  • Държавна такса за издаване на изпълнителен лист по описа на Административен съд-Монтана;

  • Допълнителна държавна такса по чл. 65 ГПК;

  • Издаване на съдебно удостоверение;

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА (СВИДЕТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА)

BG 29 UNCR 7000 3300 0637 08
BIC UNCRBGSF
УниКредит Булбанк - МОНТАНА

  • Депозити за вещи лица по административни дела по описа на Административен съд-Монтана;

Административен съд- Монтана предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминал.