Новини и съобщения

Aрхив

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Организация на съдебната дейност в Административен съд - Монтана през периода на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември 2019г.

 

Заповед във връзка с разглеждане на делата в Административен съд Монтана през съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември 2019г.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 07.06.2019 г.  в Административен съд – Монтана се проведе „Ден на отворените врати” на тема

Административното правосъдие – запознаване с работата на Административен  съд гр. Монтана

 

На 07.06.2019 г., във връзка с провеждането на ежегодната инициатива на Висш съдебен Съвет, в Административен съд гр. Монтана се проведе „Ден на отворените врати” на тема „Административното правосъдие – запознаване д работата на Административен съд гр. Монтана „.

В 9,15 ч. сградата на съда бе посетена от ученици от ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” гр. Монтана, които се запознаха с работата на служба „Деловодство“, служба „Съдебни секретари“ и видяха съдебните зали на Административен съд гр.Монтана.

Съдебните деловодители им обясниха пътя на съдопроизводството - същността на процеса по получаване на преписки, жалби, образуване на делата и изпращане на съдебните книжа.

Учениците разгледаха съдебните зали и бяха запознати от съдебните секретари  с участниците в съдебния процес и протичането на едно открито съдебно заседание, с ролята на прокурора и съдията, на адвокатите и процесуалните представители на административните органи.

Председателят на Административен съд Монтана запозна учениците с дейността на съда, работата на съответните служби и техните функции. Той наблегна на това, че всички административни актове подлежат на съдебен контрол, което е най-важната гаранция за защита на правата на гражданите, изключително ефективна форма за осигуряване на законно работеща администрация. Съдия Евгениев отбеляза бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата, и даде конкретни примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите теми.

От 11,00 ч. председателят на съда проведе среща с ръководители на административни органи и представители на органи на местното самоуправление, на която се обсъдиха въпроси, свързани с  издаваните административни актове -законосъобразността на акта, срокове за обжалване пред административния орган и пред съда.

От 13,00 ч. бе организирана среща с представители на медиите. Той запозна журналистите с видовете разглеждани дела и отбеляза, че цялата информация свързана с дейността на съда своевременно се публикува на интернет страницата на съдебния орган. На срещата административният ръководител отговори на поставени от тях въпроси с акцент върху делата с особен обществен интерес.

От 14,00 ч. до края на работния ден административният ръководител се срещна с граждани и представители на неправителствени организации. 

 

 

Снимки от събитието

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Ден на отворените врати” в   Административен съд Монтана

 

В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт, на 07.06.2019 г. от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Административен съд  Монтана ще се проведе „Ден на отворените врати“ на тема Административното правосъдие – запознаване с работата на Административен съд гр. Монтана”.


 

П Р О Г Р А М А

Ден на отворените врати

Административен съд – Монтана

на тема „Административното правосъдие – запознаване с работата на Административен  съд гр. Монтана”

07.06.2019 год.

 

09,00 – 17,00

Посещение на граждани и представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и  ученици в сградата на съда.

09,15 – 10,00

 

Среща на Председателя на съда с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” гр. Монтана и разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за случайно разпределение на делата (етаж 4, кабинет на Председателя)

 11,00-12,00

 

Среща на Председателя на съда с ръководители на административни органи, представители на органи на местното самоуправление (етаж 4, кабинет на Председателя)

13, 00 – 14,00

Среща на Председателя на съда с представители на медиите (етаж 4, кабинет на Председателя)

14,00 – 17,00

Свободен прием на граждани и представители на неправителствени организации при Председателя на съда (етаж 4, кабинет на Председателя)


Национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт”

 

          Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри РЕГЛАМЕНТ за провеждането му.
        Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.Организация на съдебната дейност в Административен съд - Монтана през периода на съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември

 

Заповед във връзка с разглеждане на делата в Административен съд Монтана през съдебната ваканция от 15 юли до 1 септември.


На 30.05.2018 г.  в Административен съд – Монтана се проведе „Ден на отворените врати” на тема „Съдебната власт отблизо – запознаване с дейността на Административните съдилища”

 

На 30.05.2018 г., във връзка с провеждането на ежегодната инициатива на Висш съдебен Съвет, в Административен съд гр. Монтана се проведе „Ден на отворените врати” на тема „Съдебната власт отблизо – запознаване с дейността на Административните съдилища”.

На събитието присъстваха представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и ученици.

От 9,00 ч. председателят на съда проведе среща с ръководители на административни органи и представители на органи на местното самоуправление, на която се обсъдиха въпроси, свързани с  издаваните административни актове-законосъобразността на акта, срокове за обжалване пред административния орган и пред съда.

В 10,00 ч. сградата на съда бе посетена от ученици от ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” гр. Монтана, които се запознаха с работата на служба „Деловодство“, служба „Съдебни секретари“ и видяха съдебните зали на Административен съд гр.Монтана.

Съдебните деловодители им обясниха пътя на съдопроизводството - същността на процеса по получаване на преписки, жалби, образуване на делата и изпращане на съдебните книжа.

Учениците разгледаха съдебните зали и бяха запознати от съдебните секретари  с участниците в съдебния процес и протичането на едно открито съдебно заседание, с ролята на прокурора и съдията, на адвокатите и процесуалните представители на административните органи.

Председателят на Административен съд Монтана запозна учениците с дейността на съда, работата на съответните служби и техните функции. Той наблегна на това, че всички административни актове подлежат на съдебен контрол, което е най-важната гаранция за защита на правата на гражданите, изключително ефективна форма за осигуряване на законно работеща администрация. Съдия Евгениев отбеляза бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата, и даде конкретни примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите теми.

От 13,00 ч. бе организирана среща с представители на медиите. Той запозна журналистите с видовете разглеждани дела и отбеляза, че цялата информация свързана с дейността на съда своевременно се публикува на интернет страницата на съдебния орган. На срещата административният ръководител отговори на поставени от тях въпроси с акцент върху делата с особен обществен интерес.

От 14,00 ч. до края на работния ден административният ръководител се срещна с граждани и представители на неправителствени организации. 

 

Снимки от събитието

 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 П Р О Г Р А М А


Ден на отворените врати

Административен съд – Монтана

"Съдебната власт отблизо - запознаване

с дейността на Административните съдилища"

30.05.2018 г.

 

 

9:00 - 17:00

Посещение на граждани и представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и  ученици в сградата на съда.

9:00 - 10:00

Среща на Председателя на съда с ръководители на административни органи, представители на органи на местното самоуправление (етаж 4, кабинет на Председателя)

10:00 - 12:00

Среща на Председателя на съда с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” – Монтана, разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за случайно разпределение на делата и запознаване с дейността на Административните съдилища (етаж 4, кабинет на Председателя)

13:00 - 14:00

Среща на Председателя на съда с представители на медиите  (етаж 4, кабинет на Председателя)

14:00 - 17:00

Свободен прием на граждани и представители на неправителствени организации при Председателя на съда (етаж 4, кабинет на Председателя)

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

        С Решение от 27.02.2018 г. по Адм.дело №129/2018г. Административен съд Монтана отменя Заповед №297/22.02.2018г. на Кмета на Община Монтана, с която на основание чл.12, ал.2, т.4 ЗСММ е забранено провеждането на митинги край затворената фабрика „Камгарна предачница” (завод Монтана) на 24.02.2018, 03.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 24.03.2018, 31.03.2018, 07.04.2018, 14.04.2018, 21.04.2018 и 28.04.2018г. от 11,00 до 13,00 часа. Решението е окончателно.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

С грамоти от Висш съдебен съвет бяха удостоени магистратите от Административен съд – Монтана за участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, реализирана през учебната 2016/2017 година.

Съдиите от  Административен съд – Монтана – Огнян Евгениев и Рени Цветанова бяха удостоени с грамоти от Висшия съдебен съвет, във връзка с участието им в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2016/2017година. Грамотите бяха връчени от съдия Огнян Евгениев – Председател на Административен съд – Монтана като знак на благодарност за проявения висок професионализъм, компетентност при осъществяването на Образователната програма и приносът им за отличаването на ВСС със специалната награда на журито за 2017 г. в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.

Образователната програма бе реализирана от Административен съд – Монтана  през учебната 2016/2017 година с учениците от ПМПГ ,,Св. Климент Охридски”. При много голям интерес съдиите Огнян Евгениев и Рени Цветанова  проведоха обучения на ученици от десети клас по тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България, функции и структура на съдебната система. Същност и структура на Висшия Съдебен Съвет”. Съдия Огнян Евгениев направи исторически преглед относно създаването на административните съдилища, функциите им като орган на съдебна власт и по- конкретно засегна дейността на Административен съд Монтана. По време на дискусията, съдия Цветанова насърчи младежите към запознаване с техните отговорности, както и към отстояване на личните им права. За финал на срещата съдията остави за попълване анкети за обратна връзка и отправи покана към заинтересованите за последващи контакти и срещи, включително в съдебната зала и личния кабинет за по-близки и непосредствени впечатления.

И през настоящата учебна 2017/2018 година магистратите от Административен съд–Монтана ще се включат в Образователната програма.

Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” е организирана от Висш Съдебен Съвет съвместно с Министерство на образованието и науката. Проявата е част от информационна кампания за  повишаване правната култура сред обучаващите се младежи за защита правата и достойнството им, за повишаване информираността им и затвърждаване на усещането, че съдебната институция е независима, разбираема и обективна.ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 09.05.2017 г. се проведе конкурс за избор на административен ръководител на Административен съд Монтана. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ и 0 „против“ Огнян Методиев Евгениев за втори 5-годишен мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Монтана. Той има над 16 години общ юридически стаж, от които над 10 години в органите на съдебната власт.

Като приоритет в работата си  като административен ръководител съдия Евгениев поставя акцент върху  утвърждаване на постигнатото и продължаване на добрите практики в дейността и организацията на работа на съда.

Като основни цели за втория си мандат съдия Огнян Евгениев набелязва запазване на високото ниво на спазване на принципите за законност, независимост, равнопоставеност, прозрачност и отчетност в цялостната дейност на съда, бързина и качество на правораздаването, които са наложени и утвърдени в рамките на предходния му мандат.

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 13.03.2017 г. в заседателната зала на Общински съвет Монтана, Председателят на Административен съд – Монтана г-н Огнян Евгениев, представи годишния доклад за резултатите от дейността на съда за изтеклата 2016 година.

 Гости на събранието бяха г-н Георги Колев –  Председател на Върховния административен съд, г-жа Юлита Георгиева –  Председател на Районен съд Берковица, г-жа Соня Камарашка –  Председател на Районен съд Лом и г-жа Нина Борисова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура Монтана.

Отчетени бяха постигнатите през годината много добри резултати в работата на съда по следните показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

 В доклада си Председателя на съда отчете, че в рамките на десетте години от съществуването си Административен съд Монтана се е утвърдил като орган на съдебната власт с много добро ниво на правораздавателната дейност, в който е налице трайно спазване на принципите на равенство между страните, достъпност и прозрачност в правораздавателния процес.

 Г-н Огнян Евгениев ­– Председател на Административен съд – Монтана изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.

Слово произнесе и г-н Георги Колев – Председател на Върховния Административен съд, който  даде положителна оценка за работата на административните съдилища в това число и на Административен съд Монтана. В заключение той отправи  поздравления към съдиите и съдебните служители и изказа своята благодарност за постигнатите добри резултати.

 Снимки от събитието

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 01.03.2017 г.  Административен съд – Монтана отбеляза  10 години от началото на дейността си с „Ден на отворените врати“ .

На 01.03.2017 г. Административен съд гр. Монтана тържествено отбеляза навършването на 10 години от създаването и започването на дейността на съда с проявата „Ден на отворените врати“. На събитието присъстваха представители на административни органи, ученици от ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” гр. Монтана,  журналисти от местни медии и представители на съдебната власт.

Председателят на съда проведе среща с административните органи, на която се обсъдиха въпроси, свързани с  издаваните административни актове -   законосъобразността на акта, срокове за обжалване пред административния орган и пред съда.

В 11,00 часа сградата на съда бе посетена от ученици от ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” гр. Монтана, които се запознаха с работата на служба „Деловодство“ ,  служба „Съдебни секретари“ и видяха съдебните зали на Административен съд Монтана.

Съдебният деловодител Нели Величкова им  разказа за пътя на съдопроизводството - същността на процеса по получаване на преписки, жалби, образуване на дело и изпращане на съдебни книжа.

 Учениците разгледаха съдебните зали и бяха запознати от съдебния секретар Димитрана Димитрова с участниците в съдебния процес и протичането на едно открито съдебно заседание, с ролята на прокурора и съдията - на адвокатите и процесуалните представители на административните органи.

Председателя на Административен съд Монтана запозна  учениците със създаването, структурата и функциите съда. Той наблегна на това,че всички административни актове подлежат на съдебен контрол, което е най-важната гаранция за защита на правата на гражданите, изключително ефективна форма за осигуряване на законно работеща администрация. Съдия Евгениев даде конкретни примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите теми. Отбелязана бе бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата.

Пред представители на медиите административният ръководител отговори на поставени от тях въпроси с акцент върху делата с особен обществен интерес. Той запозна журналистите с видовете разглеждани дела както и че цялата информация свързана с дейността на съда своевременно се публикува на интернет страницата на съдебния орган.

Поздрави за 10 годишния юбилей на Административен съд Монтана бяха получени от Министъра на правосъдието, Главен инспектор на Инспектората към ВСС и от Председателите на останалите 27 регионални Административни съдилища.

Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

П Р О Г Р А М А

 Ден на отворените врати

Административен съд – Монтана

01.03.2017 г.

      

09,00 – 17,00

Посещение на граждани и представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и  ученици в сградата на съда.

 

09,30 – 10,30

 

 

 

11,00-12,00

 

 

 

 

13,00 – 14,00

 

 

Среща на Председателя на съда с ръководители на административни органи, представители на органи на местното самоуправление (етаж 4, кабинет на Председателя)

 

Среща на Председателя на съда с ученици от ПМГ „Св. Климент Охридски” - Монтана и разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за случайно разпределение на делата (етаж 4, кабинет на Председателя)

 

Среща на Председателя на съда с представители на медиите (етаж 4, кабинет на Председателя)

14,00 – 17,00

Свободен прием на граждани и представители на неправителствени организации при Председателя на съда (етаж 4, кабинет на Председателя)


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

В периода 22.11.2016 - 24.11.2016 г. в ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” Председателят на  Административен съд Монтана г-н Огнян Евгениев и съдия Рени Цветанова проведоха обучения на ученици десети клас по теми, свързани със същността на професията административен съдия, статута на магистратите и ролята на административните съдилища в съдебната система, разделение на властите според конституцията на Република България, функции и структура на съдебната система. Обучението се проведе в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и е поредна проява на партньорство между Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски” - гр. Монтана и Административен съд - гр. Монтана.

На 22.11.2016 г. съдия Рени Цветанова на достъпен език  и по ангажиращ вниманието начин представи част от темите пред учениците от 10-ти клас на четири паралелки от профилираната гимназия в последователни учебни часове. По време на беседата на учениците бяха представени интересни казуси от съдебната практика, илюстриращи ролята на съдията при разглеждане и решаване на делата, а успоредно с поднесената информация бяха включени и приятни за учениците изненади.

Аудиторията показа видима и оживена активност, спонтанност и разбиране по изложението. Поставяни бяха конкретни въпроси по отношение статута и имунитета на съдията, видовете наказания при определени престъпления и конкретно по приложението на разпоредби от Закона за закрила на детето. Във връзка с обсъждането на темите децата споделиха своето участие в УНИЦЕФ Клуб за правата на детето към ПМПГ ,,Св. Климент Охридски” и разбиранията си за свободата и отговорността, същите пряко свързани с предназначението на властта:  "Истинското предназначение на властта е да закриля" – Паскал, мисъл, цитирана в учебника им по етика и право.

По време на дискусията, съдията насърчи младежите към запознаване с техните отговорности, както и към отстояване на личните им права. За финал на срещата съдията остави за попълване анкети за обратна връзка и отправи покана към заинтересованите за последващи контакти и срещи, включително в съдебната зала и личния кабинет за по-близки и непосредствени впечатления.  

                На 24.11.2016 г. Председателят на Административен съд Монтана г-н Огнян Евгениев пред ученици от десети клас проведе обучение на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България, функции и структура на съдебната система. Същност и структура на Висшия Съдебен Съвет. ”.

                Пред учениците съдия Огнян Евгениев направи исторически преглед относно създаването на административните съдилища, функциите им като орган на съдебна власт и по- конкретно засегна дейността на Административен съд Монтана.

     Съдия Евгениев даде конкретни примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите теми. Засиленият интерес на учениците превърна лекцията в дискусия.

Проявата е част от информационна кампания, организирана от Висш Съдебен Съвет и Министерство на образованието, за  повишаване правната култура сред обучаващите се младежи, за защита правата и достойнството им, за повишаване информираността им и затвърждаване на усещането, че съдебната институция е независима, разбираема и обективна.

                 Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 11 октомври 2016 г. Председателят на Административен съд  Монтана г-н Огнян Евгениев съвместно с Областния управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров организираха работна среща с представители на общинските администрации в областта и юристите от Областна администрация Монтана. Срещата е проява на станалата вече традиционна разяснителна кампания по прилагането на настъпили промени в законодателството.

Председателят на Административен съд – Монтана започна срещата с информация относно приложното поле на Закона за нормативните актове, след което премина към разясняване на конкретни проблеми и правни казуси, свързани с влизащото в сила изменение на закона.

На срещата бяха дискутирани проблеми, свързани със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията и други нормативни актове, попадащи в юридическата компетентност на Административния съд.

         Всички участници изразиха мнение, че такива срещи са изключително ползотворни, както за гражданите, така и за административните органи.  Присъстващите в залата останаха доволни от диалога, който се проведе помежду им и изказаха желание за продължаване на инициативата и разискване на проблеми свързани с производствата по Закон за административните нарушения и наказания.

              Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на инициативата „Експертна мисия на Европейската комисия в България по Механизма за сътрудничество и оценка”  на 28.09.2016 г. в 14,00 часа в сградата на Административен съд Монтана се проведе среща между Председателя на съда г-н Огнян Евгениев и представители на Европейската Комисия. От страна на Европейската институция на  срещата присъстваха членове на Генералния Секретариат – г-н Туе  Фосдал, г-н Юри Бюрер-Тавание, г-н Инго Войщенфелд и експерти: г-жа Сюзет Шустер, г-н Нико Туийн. На срещата присъства и г-н Янко Ковачев от Министерство на правосъдието, дирекция „Стратегическо развитие и програми”.

Представителите на Европейската комисия посетиха съдебните зали и се запознаха с работата на служба „Съдебно деловодство”. Експертите разговаряха със съдебните служители по въпроси, свързани с материята на постъпващите съдебни дела, механизма за тяхното обработване и натовареността на съдебните служители.

Вторият етап от посещението премина в кабинета на Председателя на съда, където г-н Огнян Евгениев подробно запозна членовете на комисията с дейността на Административен съд Монтана. Представянето включваше детайлна информация относно кадровата обезпеченост на органа на съдебна власт, провежданите обучения за съдии и служители, постигнатите най-високи рангове от страна на административните съдии. Изложението продължи с информация относно разпределението на делата на принципа на случайния избор, бързината и ефективността в административното правораздаване, обжалваните съдебни актове и резултата от касационна инстанция. В заключение Председателят представи сравнителен анализ на натовареността на съда по години съпоставено със средната натовареност за страната.

Съдия Евгениев отговори на поставени от европейските експерти въпроси относно медиацията и прилагането на този способ в административния процес и в правораздаването като цяло. Председателят на съда отговори на конкретни въпроси, свързани със Закона за устройство на територията – незаконно строителство, както и запитвания, касаещи изпълнението на съдебните актове.

Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

В рамките на проявата „Международен ден на правото да знам” и по инициатива на ръководството на Административен съд – Монтана на 28.09.2016 г. в 11,00 часа в сградата на съдебния орган се проведе среща между Председателя на съда и представители на местните електронни и печатни медии.

Целта на срещата бе популяризиране правото на свобода на информацията, поощряване усилията на журналисти и неправителствени организации в търсене и получаване на обществена информация от съдебната институция,  насърчаване процеса на ефективна и ползотворна комуникация.

Председателят на Административен съд – Монтана представи пред медиите конкретна информация за дейността на съда относно случайния избор на съдия-докладчик, образуваните съдебни дела и постановените съдебните актове като акцентът беше поставен върху обжалваните подзаконови нормативни актове от началото на годината до настоящия момент, съответно тяхното разглеждане и оповестяването на постановените актове на сайта на съда.

Съдия Евгениев отговори на поставени от журналистите въпроси, свързани с делата с особен обществен интерес и делата по Закона за достъп до обществена информация.  

Снимки от събитието 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 „Ден на отворените врати” в   Административен съд Монтана

 В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт, на 09.06.2016 г. от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Административен съд – Монтана се проведе „Ден на отворените врати“.

В рамките на инициативата Председателят на съда г-н Огнян Евгениев се срещна с представители на административни органи, местни медии, ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици гр. Монтана и заинтересовани граждани.

По време на срещата с административните органи бяха разисквани въпроси, свързани с  издаваните административни актове -  най-често срещани пороци, законосъобразност на акта, срокове за обжалване пред административния орган и пред съда.

  Пред представители на медиите административният ръководител разясни функциите на съдебния орган, видовете разглеждани дела, натовареността на съда според статистически данни, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове, богатата функционалност на интернет страницата на съда - включително публикуването на всички протоколи от проведени открити съдебни заседания и постановени съдебни решения. Срещата приключи с отговори на поставени журналистически въпроси с акцент върху делата с особен обществен интерес.

В „Деня на отворените врати“ взеха участие и 56 ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици гр. Монтана с директор г-жа Пенка Ненкова, които, заедно със своята преподавателка, се срещнаха с г-н Евгениев.  По време на срещата учениците от 10 клас разбраха повече за създаването, структурата и функциите на Административен съд – Монтана.

След срещата с ръководителя на съда, учениците разгледаха съдебните зали и службите на съда, срещнаха се със съдебни служители и поставиха актуални за тях въпроси.

По време на целия ден  сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и получат информация за органа на съдебна власт.

Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

„Ден на отворените врати” в   Административен съд Монтана

 В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт, на 09.06.2016 г. от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Административен съд  Монтана ще се проведе

„Ден на отворените врати“.


09,00 – 17,00

Посещение на граждани и представители на обществеността, неправителствени организации, представители на местното самоуправление и административни органи, представители на медиите и  ученици в сградата на съда.09,15 – 10,00

 

 

 

 11,00-12,00

 

 

 

 

13, 00 – 14,00

 

 

 14,00 – 17,00Среща на Председателя на съда с ученици от ГПЧЕ Монтана и разпределение на постъпилите за деня преписки чрез електронната система за случайно разпределение на делата (етаж 4, кабинет на Председателя)

 

Среща на Председателя на съда с ръководители на административни органи, представители на органи на местното самоуправление (етаж 4, кабинет на Председателя)

 

 

Среща на Председателя на съда с представители на медиите (етаж 4, кабинет на Председателя)


Свободен прием на граждани и представители на неправителствени организации при Председателя на съда (етаж 4, кабинет на Председателя)

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 15.03.2016 г. в конферентната зала на Областна администрация, Председателят на Административен съд - Монтана г-н Огнян Евгениев, представи годишния доклад за резултатите от дейността на съда за изтеклата 2015 година.

Гости на събранието бяха съдия Анна Димитрова – Председател на Пето отделение на Върховен административен съд, съдия Милена Бранкова – председател на Окръжен съд Монтана и г-жа Нина Борисова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура Монтана.

Отчетени бяха постигнатите много добри резултати при осъществяване работата на съда по показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела. Качество, бързина, срочност в съдебното производство са основните изводи, които се налагат от направения отчет за дейността на Административен съд Монтана през 2015 г.

В заключение Председателят на Административен съд – Монтана изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.

Снимки от събитието


Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики :

 

 

През 2015г. в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“ по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд бяха създадени десет телевизионни рубрики представящи съдебната власт.

Рубриките представят десет теми: Функции и структура на ВСС; Независимост на съдебната власт; Детско правосъдие; Електронно правосъдие; Противодействие на корупцията; Достъп до правосъдието; Специфика на различните видове правосъдие; Магистратските професии; Структура на съдебната власт; Прозрачност в работата на съдебната власт.

Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики : http://www.vss.justice.bg/page/gallery/1

 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 02.12.2015 г. съдия при АС Монтана проведе обучение на ученици осми клас по теми, свързани с основните права, тяхната защита, включително защита чрез съда, детската престъпност и детското правосъдие. Обучението се провежда в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и е поредна проява на партньорство между Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” - гр. Монтана и Административен съд - гр. Монтана.

Обучението бе предшествано от специално разработена от съдия Рени Цветанова анкета, която имаше своята съществена роля при представяне на темите на достъпен и интересен за възрастта на учениците език и начин, отговарящ и на правораздавателните перспективи за защита и вслушване в интересите на децата. Важно е да се разбере, че тези деца имат нужда и мечтаят за добро образование и знания, които да им служат в живота, Мир, Любов, подкрепа, повече разбиране, включително и от собствените им родители.

Аудиторията от 77 младежи-ученици на гимназията показаха видима и оживена активност, спонтанност и разбиране по изложението, което нямаше как да не бъде запачатано на фото. Интерес имаше към начина на представяне на необходимостта от знания и общата правна грамотност, а особена негова проява бе споделенето по между им, че в раздадените им мъдрости намират ценни неща, които ще споделят в социалните мрежи и заявката за нови такива срещи. Съдия Рени Цветанова практически показа и доказа на учениците, че винаги има смисъл да следват мечтите си, което им донесе усмивки и истинска радост.

         Проявата е част от информационна кампания, организирана от Висш Съдебен Съвет и Министерство на образованието, за  повишаване правната култура сред обучаващите се младежи, за защита правата и достойнството им, за повишаване информираността им и затвърждаване на усещането, че съдебната институция е достъпна, разбираема и обективна.

Снимки от събитието

 


МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

 

№ дело Образувано на За кмет/ За общински съвет на... Решение/Определение
542 02.11.2015 общински съвет Монтана
550 03.11.2015 общински съвет Монтана
551 03.11.2015 общински съвет Вълчедръм
552 03.11.2015 общински съвет Монтана
553 03.11.2015 общински съвет Георги Дамяново
554 03.11.2015 кмет - Георги Дамяново
555 04.11.2015 общински съвет Монтана
556 04.11.2015 общински съвет Медковец
557 04.11.2015 кмет - Медковец
571 06.11.2015 кмет - Долна Рикса
572 06.11.2015 кмет - Сумер
573 09.11.2015 общински съвет Якимово


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

        Днес, 10.11.2015 г. в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и като поредна проява на партньорство между Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана и Административен съд гр. Монтана в актовата зала на гимназията се проведе обучение на тема „Професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”.

            Пред аудитория от 148 младежи, ученици от десети и единадесети класове, съдия Огнян Евгениев направи исторически преглед за зараждането на науката „право”, представи основните направления в правото – гражданско, наказателно и административно, както и същността на професията съдия, прокурор, следовател.

            Председателят на Административния съд даде конкретни примери от юридическата практика, свързани с актуални за младежите теми. Засиленият интерес на учениците превърна лекцията в дискусия.

            Оригиналната проява е част от информационна кампания, организирана от Висш Съдебен Съвет и Министерство на образованието, за  повишаване правната култура сред обучаващите се младежи, за защита правата и достойнството им, за повишаване информираността им с цел професионална ориентация.  

 


Снимки от събитието

 

 

 


В рамките на проявата „Международен ден на правото да знам” и по инициатива на ръководството на Административен съд – Монтана на 28.09.2015 г. в 14,00 часа в сградата на съдебния орган се проведе среща между Председателя на съда и представители на местните електронни и печатни медии.

Целта на срещата бе популяризиране правото на свобода на информацията, поощряване усилията на журналисти и неправителствени организации в търсене и получаване на обществена информация от съдебната институция,  насърчаване процеса на ефективна и ползотворна комуникация.

Председателят на Административен съд – Монтана представи пред медиите конкретна информация за дейността на съда относно избора на съдия-докладчик, образуваните съдебни дела и постановените съдебните актове, натовареността на магистратите, призоваването и съдебната експертиза като съществени елементи в съдебното производство, оповестяването на съдебните актове на сайта на съда.

Съдия Евгениев отговори на поставени от журналистите въпроси, свързани с делата с Особен обществен интерес и делата по Закона за достъп до обществена информация.

Снимки от събитието    


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 30.06.2015 г. в Административен съд – Монтана са образувани две административни дела с особен обществен интерес - административно дело  № 332/2015 г. и 333/2015 г. по описа на съда с протестираща страна Прокурор при Районна прокуратура – Берковица и ответник Община Берковица – Кмет. 

На 08.07.2015 г. и по двете дела са изпълнени дадените с разпореждане указания на съда. 

Предстои насрочването и разглеждането на делата в открито съдебно заседание. 

 


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 „Ден на отворените врати” в   Административен съд Монтана

В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт, на 09.06.2015 г. от 9,00 до 17,00 часа в сградата на Административен съд – Монтана се проведе „Ден на отворените врати“.

В рамките на инициативата Председателят на съда г-н Огнян Евгениев се срещна с представители на административни органи, местни медии, ученици от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана и заинтересовани граждани. 

По време на срещата с административните органи бяха разисквани въпроси, свързани с  издаваните административни актове -  най-често срещани пороци, законосъобразност на акта, срокове за обжалване пред административния орган и пред съда. 

Пред представители на медиите административният ръководител разясни функциите на съдебния орган, видовете разглеждани дела, натовареността на съда според статистически данни, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове, богатата функционалност на интернет страницата на съда - включително публикуването на всички протоколи от проведени открити съдебни заседания и постановени съдебни решения. Срещата приключи с отговори на поставени журналистически въпроси с акцент върху делата с особен обществен интерес. 

В „Деня на отворените врати“ взеха участие и 17 ученици от Природо-математическата гимназия в гр. Монтана с директор г-жа Ксения Йотова, които, заедно със своята преподавателка, се срещнаха с г-н Евгениев.  По време на срещата учениците от 10 и 11 клас разбраха повече за създаването, структурата и функциите на Административен съд – Монтана. Административният ръководител на съда демонстрира пред младата аудитория начина за случайно разпределение на постъпилите дела при избор на съдия-докладчик, използвайки програмния продукт „Law Choice“.

След срещата с ръководителя на съда, учениците разгледаха съдебните зали и службите на съда, срещнаха се със съдебни служители и поставиха актуални за тях въпроси. 

По време на целия ден  сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и получат информация за органа на съдебна власт. 

Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Днес, 31.03.2015 г. в рамките на съвместна инициатива между Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” гр. Монтана и Административен съд гр. Монтана в актовата зала на гимназията се проведе симулативен „съдебен процес”. Учениците от ПМГ  влязоха в ролите на районен съдия,  прокурор, адвокат, служители на реда, служител на съдебната администрация – призовкар, участници в наказателния процес. Пред пълната зала „актьорите” пресъздадоха атмосферата на едно открито съдебно заседание в районен съд по дело с предмет Закон за закрила на детето, Закон за административните нарушения и наказания. 

Оригиналната проява е част от информационната кампания, организирана от Административен съд и ПМГ Монтана, за  повишаване правната култура сред обучаващите се младежи, за защита правата и достойнството им. 

Снимки от събитието


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 „Ден на отворените врати” в   Административен съд Монтана

 

 В изпълнение на Годишната програма на Висш Съдебен Съвет за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт, на 20.06.2014 г. от 9,00 до 17,00 часа Административен съд – Монтана проведе „Ден на отворените врати“.

В рамките на инициативата Председателят на съда г-н Огнян Евгениев се срещна с представители на местните медии. По време на срещата административният ръководител разясни пред медиите функциите и структурата на съдебния орган, видовете разглеждани дела, натовареността на съда според статистически данни, процесуалните срокове за постановяване на съдебните актове.

Административният ръководител на съда демонстрира пред медиите начина за случайно разпределение на постъпилите дела при избор на съдия-докладчик, използвайки програмния продукт „Law Choice“.

Срещата приключи с отговори на поставени журналистически въпроси.

В „Деня на отворените врати“ взеха участие и 25 ученици от Природо-математическата гимназия в гр. Монтана с директор г-жа Ксения Йотова, които, заедно със своите преподаватели, присъстваха на проведеното открито съдебно-заседание.

След края на съдебното заседание, учениците се запознаха с председателя на съда, съдии, служители от общата и специализирана администрация, разбраха повече за създаването, структурата и функциите на Административен съд – Монтана.

По време на целия ден  сградата на съда бе посещавана от граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и получат информация за органа на съдебна власт.

 

 

 

 

 

 


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА ОТКРИ КАМПАНИЯ
ЗА 1 ЮНИ – ДЕНЯ НА ДЕТЕТО

ИДЕЯТА Е ДА СЕ ПРИВНЕСЕ РАДОСТ И ТОПЛИНА В ДЕТСКАТА ДУША


Всички отворени и чистосърдечни сърца, които желаят да се включат
могат да го направят
 от 7 до 30 МАЙ 2014 г. в АС Монтана, адрес: пл. Жеравица № 3, ет. 4

Кампанията включва дарения от всякакъв характер /храните, предвид закона за здравето следва да имат сертификат или да отговарят на всички изисквания за безопасност/, които ще бъдат предоставени на децата в домовете в с. Г. Дамяново и гр. Берковица

     Най-необходими неща:
     -    за децата от 7 до 18 годишна възраст – всякакви училищни пособия – раници, тетрадки,       химикалки, моливи, дрехи, обувки.
     -    за децата от 3 до 7 годишна възраст – всякакви лакомства, предучилищни пособия и занимавки.
     -    за всички – финансова подкрепа, организирани екскурзии – нещо полезно, нещо приятно .....

Информация може да получите и на телефон 096 390814, 0878344067

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ
И НЕКА ВСИЧКО ПОДАРЕНО СЕ ВРЪЩА УДВОЕНО
И БЛАГОСЛОВЕНО КЪМ ДАРИТЕЛЯ

БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА.


НОВИНА

      От днес 05.04.2013 г. в Административен съд- Монтана има възможност за извършване на безкасови плащания (чрез ПОС терминал).