Контакти

Адрес за контакти:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА

гр. Монтана

пощ. код: 3400

пл. “Жеравица” № 3, ет. 3 – 4

п.к.: 80

Телефони

тел/факс: 096/ 390 815

Адм. секретар: 096/ 390 834

Главен счетоводител: 096/ 390 826

Деловодство: 096/ 390 818

Съдебни секретари: 096/ 390 819, 390 822

Призовкар: 096/ 390 820

Архив: 096/ 390 821

Системен адм.: 096/ 390 827

E – mail : as.montana@mail.bg

Приемен ден на Председателя

Всеки последен четвъртък на месеца

Предварително записване за приемен ден се осъществява не по-късно от три дни преди съответната дата от Административния секретар (096/ 390 834).

УЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ

111584223

Карта