Графици
ГРАФИК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 15.12.2017 г. ДО 23.12.2017 г.

Номер на делото

Дата/Час

Административно дело № 502/2017
Докладчик:ОГНЯН М. ЕВГЕНИЕВ
Жалбоподател, ищец: Г.Х.А.,М.Х.М.,И.А.Х.,В.К.А.,Х.А.Х.
Ответник: КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

21.12.2017г. 10:00ч.

op