Графици
ГРАФИК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 19.3.2019 г. ДО 27.3.2019 г.

Номер на делото

Дата/Час

Административно дело № 462/2018
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: К.А.Г.
Ответник: ОД НА МВР - МОНТАНА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА

19.03.2019г. 11:00ч.

Административно дело № 66/2019
Докладчик:ОГНЯН М. ЕВГЕНИЕВ
Жалбоподател, ищец: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА - 1915 - ГРАД МИЗИЯ
Ответник: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ

21.03.2019г. 10:00ч.

Административно дело № 86/2019
Докладчик:ОГНЯН М. ЕВГЕНИЕВ
Жалбоподател, ищец: Б.К.М.,С.К.М.
Ответник: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ

21.03.2019г. 10:00ч.

op