Графици
ГРАФИК С НАСРОЧЕНИ ДЕЛА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА
ЗА ПЕРИОДА ОТ 25.6.2019 г. ДО 3.7.2019 г.

Номер на делото

Дата/Час

Административно дело № 259/2019
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: К.М.Ц.
Ответник: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАП

25.06.2019г. 10:00ч.

Административно дело № 226/2019
Докладчик:СОНЯ Д. КАМАРАШКА
Жалбоподател, ищец: БОРИСЛАВ БОРИСОВ ББ ЕООД - ГРАД ЛОМ
Ответник: ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - МОНТАНА

25.06.2019г. 11:00ч.

Административно дело № 164/2019
Докладчик:БИСЕРКА Л. БОЙЧЕВА
Жалбоподател, ищец: С.Т.Д.
Ответник: ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - МОНТАНА

01.07.2019г. 10:00ч.

Административно дело № 258/2019
Докладчик:БИСЕРКА Л. БОЙЧЕВА
Жалбоподател, ищец: В.Ц.Г.
Ответник: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НАП

01.07.2019г. 10:00ч.

op