Доклади и отчети

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 30.06.2019 г.

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2018 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 31.12.2018 г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 30.06.2018 г.

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2017 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 31.12.2017 г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 30.06.2017 г.

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2016 година

Oтчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност 2017г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 31.12.2016 г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 30.06.2016 г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 31.12.2015 г.

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2015 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана към 30.06.2015 г.

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2014 година

Справка за делата на Административен съд Монтана към 31.12.2014 г.

Справка за делата на Административен съд Монтана към 30.06.2014 г.

О Т Ч Е Т Е Н  Д О К Л А Д

за работата на Административен съд – Монтана през 2013 година

Справка за делата на Административен съд Монтана към 31.12.2013г.

Справка за делата на Административен съд Монтана към 30.06.2013г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2012 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана за 2012г.

Справка за делата на Административен съд Монтана към 30.06.2012г.

Справка за делата на Административен съд - Монтана за 2011г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2011 година

Справка за делата на Административен съд Монтана към 30.06.2011г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2010 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана за2010г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2009 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана за 2009г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2008 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана за 2008г.

О Т Ч Е Т Е Н    Д О К Л А Д
за работата на Административен съд – Монтана през 2007 година

Справка за делата на Административен съд - Монтана за 2007г.